Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

Patron naszej szkoły

PATRON SZKOŁY- POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY

„ ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia” (T. Różewicz)

Przekonanie o prawdziwości tego stwierdzenia ułatwiło podjęcie decyzji, kto powinien patronować naszej szkole. Wybór Powstańców Wielkopolskich na patrona szkoły w Bodzewie, to świadectwo szacunku i podziwu wobec tego niezwykłego zrywu, jakim było Powstanie Wielkopolskie i wobec jego uczestników- mieszkańców naszej „małej ojczyzny”.

Kim byli powstańcy z przełomu 1918/1919 roku? Najczęściej po prostu zwykłymi ludźmi, którzy słysząc, że rodzi się Polska, rzucali swe dotychczasowe zajęcia, by wziąć udział w walce o to, co tak bardzo ważne, tak bardzo wytęsknione, a tak niedawno jeszcze, niemal nieosiągalne- o bycie Wielkopolanami w Polsce.

1 maja 1968 r. nastąpiło nadanie naszej szkole imienia Powstańców Wielkopolskich i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Od 01.05.1968 r. przez najbliższe dwadzieścia lat, podczas każdej większej uroczystości szkolnej, harcerze pełnili wartę honorową przy, umieszczonej na zachodniej ścianie budynku szkoły, tablicy pamiątkowej.

Po uzyskaniu imienia dla szkoły, rozpoczęto starania o uzyskanie sztandaru, co ze względu na koszty przedsięwzięcia, nie było wcale rzeczą prostą. Po długich staraniach i licznych zabiegach ze strony dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów( np. akcjach zbiorki i sprzedaży butelek, makulatury i złomu). 1 czerwca 1974 r. miała miejsce uroczystość nadania szkole sztandaru.

Oto przebieg tej wyjątkowej uroczystości( na podstawie kronik szkolnych):

- harcerskie warty przy tablicy pamiątkowej,

- wprowadzenie zaproszonych pocztów sztandarowych,

- uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły w Bodzewie,

- przekazanie sztandaru przez przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego na ręce ówczesnego dyrektora szkoły, p. H. Jankowiak,

- przekazanie sztandaru społeczności szkolnej, - uroczyste ślubowanie uczniów,

- oddanie hołdu sztandarowi,

- przemówienia gości.

Dziś, po tylu już latach od czasu Powstania Wielkopolskiego, wiedza o samym wydarzeniu i jego uczestnikach jest wciąż przekazywana uczniom, stanowi też niejako hasło szkoły, głoszące, ze naszym wzorem są Powstańcy Wielkopolscy. Młodzież wciąż pamięta, że to mieszkańcy ich miejscowości, ich bliscy wywalczyli przynależność Wielkopolski do Polski.

Tradycją już jest Święto Patrona Szkoły, które obchodzimy zawsze w przededniu Świąt Bożego Narodzenia. Ten dzień przybiera dla całej społeczności szkolnej niezwykły wymiar. Jest dniem świątecznej powagi i jednocześnie radości, że dane jest nam kolejny raz złożyć hołd bohaterskim powstańcom. Święto to wypełnione jest przez uroczystą akademię, często w formie przedstawienia teatralnego, wystawy i konkursy dotyczące Powstania Wielkopolskiego(np. plastyczny, poetycki, wiedzowy), prelekcje, wizyty gości, czy wspomnienia- do niedawna jeszcze uczestników walk powstańczych, teraz członków kół kombatanckich z Gostynia i Piasków. 28 grudnia 2003 r. delegacja złożona z dyrektora szkoły, nauczycieli i pocztu sztandarowego brała udział w uroczystych obchodach 85 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Podczas pobytu w Poznaniu otrzymali okolicznościowy medal wybity specjalnie dla szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich.


Dziennik elektroniczny

Realizowane projekty


Pierwsza pomocInstytucje