Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

Kadra nauczycielskamgr Zbigniew Jakubowski

mgr Agnieszka Kubica

mgr Adrianna Wencel

mgr Justyna Golniewicz

mgr Natalia Gruszczyńska

mgr Sylwia Lekowska

mgr Katarzyna Kaniewska-Skowronek

mgr Jolanta Pawlaczyk

mgr Barbara Dopierała

mgr Monika Pinczewska

mgr Monika Kaniewska

mgr Bartłomiej Ratajczak

mgr Edyta Szcześniak

mgr Jolanta Karkos

mgr inż. Anna Ptak

mgr Katarzyna Jankowiak

mgr inż. Alicja Zawadzka

mgr Zbigniew Jakubowski

mgr Przemysław Kolendowicz

mgr Małgorzata Kubiak

dyrektor

pedagog szkolny

edukacja wczesnoszkolna, technika

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna, muzyka

edukacja wczesnoszkolna

religia, WDŻ

język polski

język polski

historia, wos, geografia, informatyka

język angielski

język niemiecki

matematyka, fizyka

chemia, przyroda

biologia

wychowanie fizyczne, informatyka

wychowanie fizyczne

biblioteka

Nauczyciele, którzy pracowali w naszej szkole

Dziennik elektroniczny

Realizowane projekty


Pierwsza pomocInstytucje