Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

Historia naszej szkoły

Z KRONIK NASZEJ SZKOŁY

Bodzewo rok 1838

Na wsi konieczna jest szkoła. Są jednak problemy ze znalezieniem miejsca pod budowę. Bodzewo należy do Niemca Kaufusza, który nie chce oddać ziemi należącej do jego majątku. Mieszkańcy wsi wpadają na pomysł, by zasypać kamieniami i ziemią stawy znajdujące się na środku wsi i tym sposobem uzyskać miejsce pod budowę szkoły. W 1838 roku zostaje zbudowana szkoła z jedną salą lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela.

Rok 1901

Zbudowana w XIX wieku szkoła nie spełnia oczekiwań XX stulecia. Na miejscu starego, staje nowy budynek; lekcje rozpoczynają się w nim w 1902 roku.

Rok 1911

Wieś rozwija się i rozrasta. Rodzi się coraz więcej dzieci, dla których szkoła sprzed 10 lat jest zbyt ciasna. W 1911 r. budynek szkoły ma już 2 sale i kolejne mieszkanie dla nauczycieli.

Rok 1928

W tym roku szkoła miała powiększyć się o kolejną salę. Ze względu jednak na nieodpowiednie usytuowanie (zasypany staw) od tych planów odstąpiono. Na terenie należącym do szkoły wybudowano za to nowy budynek. Kolejne zapiski w kronikach, niestety, nie zawsze regularne, mówią raczej o nauczycielach i ich pracy, o uczniach, niż o szkole, jako miejscu i budynku.

Rok 1939

Nie ma Bodzewa jest Bodenstatt. Przywołując rok 1939 trzeba wspomnieć zamordowanego na rynku w Gostyniu 21 X 1939 r. dawnego nauczyciela naszej szkoły pana Franciszka Wawszczaka z Ziółkowa.

Rok 1956 – 1957

Kierownik szkoły Franciszek Szymkowiak dostrzegając szybki wzrost liczby dzieci i fakt utworzenia w Bodzewie szkoły zbiorczej, czyni wszelkie możliwe starania o wybudowanie nowej szkoły. Projekt taki ujęto w planach na rok 1958, ale prace rozpoczęto 6 VI 1961 roku.

Rok 1961

Naukę podjęło 264 uczniów. W szkole starej, ciasnej. Trudno tu mówić o komforcie zdobywania wiedzy.

31 XII 1962 rok

Ukończono budowę nowej szkoły. Kosztowała ona 3 962 785, 24 zł. Nowy obiekt ma 6 sal lekcyjnych, pracownię zajęć technicznych, salkę gimnastyczną, kuchnię z jadalnią, bibliotekę, pokój nauczycielski, kancelarię. W holu głównym stanął sklepik uczniowski, funkcjonujący do dziś i zwany przez wszystkich ,,kiosikiem’’.

Rok 1963

Niemal cały następny rok nauczyciele, rodzice i uczniowie spędzili na:

· poprawianiu niedociągnięć budowlanych

· naprawianiu awarii urządzeń CO.

· działaniach mających na celu doprowadzenie wody

· porządkowaniu otoczenia

· sprzątaniu wnętrza budynku

I wszystko to w tzw. czynie społecznym.

5 IX 1963 roku

Dokonano uroczystego otwarcia nowej szkoły, zwanej jak wiele szkół z tamtych lat, Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego (w skrócie tysiąclatka).

Rok 1966

Zaczęto (również w czynie społecznym) budowę boiska sportowego i bieżni. Pracowali przy niej nauczyciele, rodzice i starsi uczniowie.

1 V 1969 roku

Nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia Powstańców Wielkopolskich i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W tymże roku do naszej szkoły chodziło już 310 uczniów.

1 VI 1974 rok

To dzień uroczystego przekazania sztandaru szkole. Mnóstwo gości, wielka feta i sztandar mamy już 30 lat. Nie tak łatwo było go zdobyć; choćby ze względów finansowych. Uczniowie przez cały rok szkolny 1973/74 zbierali makulaturę, złom i butelki. Zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczono na zakup sztandaru.

Lata 2003-2004

To kolejny etap w historii naszej szkoły. Po wielu modernizacjach wnętrza przyszedł czas na szatę zewnętrzną. Efekty są wspaniałe.

5 III 2010

To dzień, w którym nastąpiło uroczyste otwarcie hali sportowej w Zespole Szkól w Bodzewie. Na uroczystość otwarcia hali przybyli bardzo licznie zaproszenie goście, wszyscy nauczyciele i uczniowie. Było bardzo uroczyście, wzruszająco i radośnie. Były przemówienia, program artystyczny i pokazy sportowe.

12.12.2012

Podczas uroczystości Święta Patrona Szkoły nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Powstańców Wielkopolskich. Aktu tego dokonano w 50. rocznicę powstania szkoły. Obelisk, z umieszczoną na nim tablicą, jest wyrazem szacunku wobec tych, którzy walczyli o naszą małą ojczyznę, miejscem składania przez uczniów kwiatów podczas uroczystości szkolnych.

2014

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Bodzewa i rodziców z sąsiednich miejscowości, których dzieci są uczniami szkoły, podjęto działania, których celem było utworzenie przedszkola. Obejmuje ono opieką dzieci, które w przestronnym, nowocześnie wyposażonym i kolorowym pomieszczeniu spędzają codziennie pięć godzin.

Dzięki wspólnym staraniom dyrektora i nauczycieli naszej szkoły oraz Wójta Gminy Piaski odnowiono pomnik zbiorowej mogiły Powstańców Wielkopolskich, znajdującej się na cmentarzu w Strzelcach Wielkich. Szkoła w Bodzewie objęła swym patronatem grób powstańczy, okazując tym szacunek i wdzięczności tym, którzy zginęli walcząc o wolność Wielkopolski.

2015     

Dążąc do unowocześnienia szkoły i stworzenia jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności, w 2015r. utworzono salę językową z 22 stanowiskami pracy dla uczniów. Wyposażenie w wysokiej klasy głośniki i słuchawki zapewniające odpowiednią jakość dźwięku, umożliwia użytkownikom samodzielną i zespołową pracę z ich wykorzystaniem, dzięki czemu kompetencje językowe uczniów wzrastają.

2018

Ten rok był wyjątkowy, ponieważ świętowaliśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Społeczność szkoły w Bodzewie podjęła liczne działania mające na celu podkreślenie doniosłości faktu powrotu Polski na mapy świata, a także kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży. Działania prowadzono pod ogólnym hasłem „Dla Niepodległej”, a ich punktem kulminacyjnym było Święto Patrona Szkoły.


A historia szkoły

toczy się dalej!


Dziennik elektroniczny

Realizowane projekty


Pierwsza pomocInstytucje