Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

Historia naszej miejscowości

   Nazwa osady pochodzi prawdopodobnie od dawnego imienia słowiańskiego Bodzanta. Pierwsza wzmianka źródłowa o Bodzewie odnosi się do roku 1337, kiedy to należało ono do komesa Mikołaja Przedpełkowica z rodu Awdańców – naonczas dziedzica Gostynia. Była to już wtedy wieś rycerska na prawie czynszowym. Zamieszkiwało w niej 26 kmieci i sołtys.

   W 1510 r. istniał już w Bodzewie folwark proboszczowski, który należał do kościoła w pobliskich Strzelcach Wielkich. Dziedzicami majętności byli kolejno: Bodzewscy, Miaskowscy, Krajewscy i Radzewscy. W połowie XVIII wieku właścicielami wsi byli Kurnatowscy z Dusiny wyznania kalwińskiego. Z tego powodu znaczna część mieszkańców majątku była wówczas pochodzenia niemieckiego. niemieckiego 1820 r. Bodzewo wraz z folwarkiem Łódź i częścią Małych Strzelec nabył w drodze przymusowej licytacji Niemiec—radca sprawiedliwości Aleksander Kaulfuss, który podniósł majątek pod względem gospodarczym na wysoki poziom i uprzemysłowił go. Majętność już wówczas miała między innymi mleczarnię i własna cegielnię. Słynęła też na okolicę z hodowli krów rasy holenderskiej.

   W 1834r. uwłaszczeni zostali chłopi bodzewscy. We wsi powstały wtedy 24 gospodarstwa chłopskie (11 półrolnych i 13 ćwierćrolnych) z nadziałam ziemi wielkości od 9 do 49 mórg magdeburskich. W 1838 r. powstała tu szkola elementarna. A. Kaulfuss przeznaczył znaczny legat na gminę protestancką w pobliskim miasteczku Piaski, a w 1857 r. wraz z żoną utworzył z majątku Bodzewo fundację dla sierot po zmarłych pastorach w Wielkopolsce. W rękach tej fundacji bodzewskie dominium znajdowało się aż do 1949 r. Po śmierci Kaulfussa majątek wydzierżawiono. Na początku XX wieku (za dzierżawcy Mantheya) wybudowano tu pałac, zaś w 1902 r. nowy budynek dla szkoły elementarnej (rozbudowany w 1928 r.). W 1926r. zarejestrowana została bodzewska hodowla bydła czarno- białego rasy nizinnej oraz reprodukcja uznanych zbóż i ziemniaków.

   W czasie okupacji hitlerowskiej miejscowość nosiła nazwę Bodenstatt. Po drugiej wojnie światowej majątek został upaństwowionyni utworzono z niego PGR, które podlegało później pod Kombinat PGR Gola. W pałacu mieściła się siedziba Domu Dziecka i Matki, przekształconego później w Państwowy Dom Dziecka.

   Obecnie Bodzewo jest wsią sołecką, złożoną z 47 gospodarstw rolnych i ....We wsi znajdują się Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich i Gimnazjum nr 3, Wiejski Ośrodek Zdrowia i punkt apteczny, wspomniany już Dom Dziecka, agencja pocztowa i trzy sklepy oraz piekarnia. W podwórzu majątku zachował się spichlerz z połowy XIX wieku.

S. Jankowiak: Leksykon miejscowości gminy Piaski. Gazeta Gostyńska. 1995 nr 19

  

Dziennik elektroniczny

Realizowane projekty


Pierwsza pomocInstytucje