Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie

Wifi w szkole


Na terenie szkoły funkcjonuje bezprzewodowa sieć internetowa Wi-Fi. Dostępna dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły, po wcześniejszym kontakcie z administratorem sieci w celu konfiguracji urządzenia dostępowego.

Dziennik elektroniczny

Realizowane projekty


Pierwsza pomocInstytucje